معنای انتظار

انتظاري که از آن سخن گفته اند، فقط نشستن و اشک ريختن نيست؛ انتظار به معناي اين است که ما بايد خود را براي سربازي امام زمان آماده کنيم. سربازي امام زمان، کار آساني نيست. سربازي منجي بزرگي که مي خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بين المللي مبارزه کند، احتياج به خودسازي و آگاهي و روشن بيني دارد. عدّه اي اين اعتقاد را وسيله اي براي تخدير خود يا ديگران قرار مي دهند؛ اين غلط است. ما نبايد فکر کنيم که چون امام زمان خواهد آمد و دنيا را پُر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظيفه اي نداريم؛ نه، بعکس، ما امروز وظيفه داريم در آن جهت حرکت کنيم تا براي ظهور آن بزرگوار آماده شويم. شنيده ايد، در گذشته کساني که منتظر بودند، سلاح خود را هميشه همراه داشتند. اين يک عمل نمادين است و بدين معناست که انسان از لحاظ علمي و فکري و عملي بايد خود را بسازد و در ميدانهاي فعّاليت و مبارزه، آماده به کار باشد. اعتقاد به امام زمان به معناي گوشه گيري نيست. فرازی از بیانات امام خامنه ای در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نيمه شعبان در مصلّاى تهران۱۳۸۱/۰۷/۳۰