فیلمی که سردار همدانی نخواست در زمان حیاتش منتشر شود

این کلیپ برگرفته از فیلم مستندی است که توسط شهید همدانی درباره شهید علیرضا حاجی بابایی در سال 88 ساخته شده و تا کنون نزد دکتر حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش بوده است. سردار همدانی در این فیلم ضمن آرزوی شهادت درخواست می کند تا زمانی که زنده است این مستند منتشر نشود.