زیارت متفاوت امام رضا(ع) در پیاده‌روی اربعین

تصاویری که مشاهد می کنید به صورت اتفاقی توسط یکی از زایران پیاده اربیعین در موکب امام رضا(ع) ضبط گردیده است. مهندسین آستان قدس رضوی عینکی را طراحی کرده اند که وقتی بیننده به چشمش میزند خودش را در داخل روضه منوره می بینه که با حرکت عینک به سمت چپ و راست احساس می کنه واقعا در آن مکان دارد و حرکت می کند. تصاویر سه بعدی این عینک به شکلی طراحی شده است که شخص از اطراف خود غافل و کاملا محو فضای ملکوتی حرم میشود.