زبان تکریم،زبان تهدید

400
26 آذر 1394

بررسی آنجه رئیس جمهور در دوران انتخابات از آن با افزایش عزت ملی ایرانیان نام میبرد امروز به عکس هدف خود تبدیل شده تا آنجا که هر چه تیم دیپلماسی و رئیس جمهور محترم سعی دارند با لبخند از کنار تهدید های دشمن عبور کنند،دشمن جری تر و هار تر شده و چنگ و دندان بیشتری نشان میدهد.این ویدئو در پی دریافت حقیقت رابطه فعلی دولت ایران و آمریکاست. تهیه وتدوین در مستضعفینMOSTAZAFIN.TV این ویدئو را میتوانید در چهار نسخه ببینید و دانلود نمائید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x