دلیل سکوت رهبری پس از توافقنامه ژنو چیست؟

حسن رحیم پور ازغدی در سخنانی بسیار مهم در جمع دانشجویان از دلیل سکوت رهبری در پس از توافقنامه ژنو برای تنویر هر چه بهتر افکار عمومی میگوید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV