توافق نامه ژنو مخالف با روح قانون اساسی است

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان نقائص توافق نامه ژنو از روح آن را مخالف با قانون اساسی و اصل استقلال کشوردانست.محمد جواد لاریجانی شامگاه چهارشنبه در برنامه دیروز امروز فردا حاضر شد و به بیان دیدگاه های خود در مورد توافق نامه زنو پرداخت.لاریجانی همچنین با بیان کم کاری مجلس در مطالعه دقیق توافق نامه زنو افزود مجلس بایستی دها کارشناس را به صحن دعوت میکرد و بوسیله آنها زوایای پنهان توافق نامه ژنو را بررسی میکرد ولی متاسفانه این کار را نکرد.