تحلیل هوشمندانه رسایی پیرامون توافقنامه ژنو

رسایی:در توافقنامه ژنو درگیری سر چه چیزی بود؟نکته اول حق غنی سازی است که باید برای ما محفوظ باشد در اینباره سوالی مطرح میشود این است که چرا باید همه چیز را پیوند بزنیم به غنی سازی اورانیوم؟ مگر همه انقلاب ،غنی سازی اورانیوم بوده است؟ نکته دوم آنکه تحریم ظالمانه است و باید برداشته شود. سوال این است آیا ما در توافقنامه ژنو به این دو مهم دست پیداکردیم؟جواب یک کلمه هم نیست ،خیر چرا ؟ در هیچ کجای توافقنامه واژه غنی سازی نیامده برنامه هستی ای آمده است... ادامه این سخنان را در ویدئو ببینید. تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV اين کليپ را ميتوانيد در 4 نسخه ببينيد و دانلود نماييد