برش هایی دیدنی از سید مرتضی

فروردین ماه، مصادف است با بیست و یکمین سال گشت‌شهادتِ «سید شهیدان اهل قلم»، راوی روایت فتح، «سید مرتضی آوینی». به همین مناسبت، قطعه فیلم های کم‌تر دیده شده ای از آن فرزانه ی سفرکرده را منتشر می کنیم.
این فیلم ها مربوط می شود به پشت صحنه و مراحل تولید آخرین اثرِ «شهید آوینی»، مجموعه ی «شهری در آسمان».