تنبیه تروریست‌های ترکی توسط شهروندان سوری

فیلمی که در آن شهروندان سوری ،تروریست های ترکی را که موجب نا امنی و ویرانی درکشورشان شده اند را تنبیه میکنند.این فیلم به مستند جناب ژنرال تعلق دارد.