مستند عبور از محال

مستندی بسیار زیبا

ای کاش این مستند را مسئولان دولت یازدهم با دقت می دیدند

این مستند گزارشی است آشکار از خدعه و نیرنگ و توحش و ظلم ظالمان عالم و استقامت و پیشرفت مردم ایران در صحنه بین الملل

کاری از گروه مستند سازی حقیقت

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV