گنبد آهنین ناتوان در برابر پهپاد ایرانی ایوب...

فیلمی از پرواز پهپاد ایوب در لحظه پرواز و سخنانی از سید حسن نصرالله که موجب شادی و غرور شیعیان لبنان شد و نشان داد نفوذ اطلاعاتی حزب الله و به تبع آن ایران تا قلب سرزمین های اشغالی است.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV