همه وقایع 12 فروردین 58

164
26 آذر 1394

12 فروردین 58 یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است، در این روز با رأی اکثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی و حکومت مردمی تغییر یافت.

فیلمسیاسیایران اسلامینظام جمهوری اسلامیانقلاب اسلامی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x