اظهارات حسن عباسی در مورد اقتصاد آمریکایی دولت ها

322
26 آذر 1394

حسن روحانی عضو مجلس خبرگان رهبری اعتقادی به قال الصادق و قال الباقر در مسئله اقتصاد ندارد.این عیب فقط مربوط به وی نیست و هاشمی ،خاتمی و احمدی نژاد را نیز در بر میگیرد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x