پاکستان روی دوم عربستان

در سفر اخیر مسئولان کشور عربستان به پاکستان در حاشیه این سفر که مهمترین آن سفر سلطان بن عبدالعزیز ولی عهد عربستان بود به گزارش خبرگزاری ها مختلف در این سفر عربستان انواع اسلحه سنگین و نیمه سنگین را از کشور پاکستان خریداری کرده استو پاکستان مسئولیتی در قبال چگونگی استفاده از این اسلحه ها را حتی برای کشتار مردم بیگناه تقبل نکرده است علی رغم اینکه می داند این اسلحه ها قرار است در کجا و به دست چه کسانی قرار بگیرد و استفاده شود.