فایل صوتی افشاگر توطئه پیچیده ترکیه علیه سوریه گردید

یک فایل صوتی از وزرای دولت کنونی ترکیه که در جلسه ای کاملا محرمانه ضبط شده بود نقشه شوم و شیطانی اردوگان و وزرایش را برای دخالت در جنگ در سوریه و نیز حمایت نظامی تروریست ها را افشا کرد

افراد حاضر در این جلسه وزیر اطلاعات ترکیه آقای هاکان فیدان و وزیر امور خارجه داوود اوغلو و نیز ورئیس دوم هیئت ارکان ارتش ترکیه یشار غولارو مشاور وزیر امور خارجه آقای فریدون سینیر اوغلو حضور داشتند

تهیه شده در وحد بین المللmostazafin.tv