وقتی حزب اللهی ها مظلوم ترند ...

آیت الله خاتمی با اشاره به شهادت علی خلیلی طلبه ناهی از منکر گفت: چرا باید در جمهوری اسلامی و حاکمیت بهار دین، اراذل و اوباش این چنین میدان پیدا کنند که طلبه 18 ساله را با چاقو بزنند و بدتر از آن، چند بیمارستان ببرند و نپذیرند بالاخره این طلبه پس از 2 سال به شهادت برسد؟