اعلام جهاد داعش علیه عربستان

تروریست های داعش که به وسیله عربستان و دیگر کشورهای عربی که حمایت مالی و نظامی می شوند در فیلمی برائت خود را از حامیان خود اعلام می کنند و کارت های شناسایی که از عربستان به نام آنها صادر شده از بین می برند