روایتگری (ناگفته های کربلای4 کنار نهر خیّن)

فیلم روایتگری حاج محمد احمدیان در جمع راهیان نور سال 93 در کنار نهر خیّن با موضوع ناگفته های عملیات کربلای 4