دفاع ارتش سوریه از زندان مرکزی حلب

داستان زندان مرکزی حلب داستان دیگری است. زندانی که بیش از یک سال و نیم است، از سوی گروه‌های تروریستی تکفیری در محاصره قرار دارد و تنها توسط چندین سرباز از آن محافظت می‌شود.

کسانی‌که روند حوادث جاری در بحران سوریه را دنبال می‌کنند، می‌دانند زندان مرکزی حلب داستان دیگری در این بحران دارد، زندانی که یک سال و نیم است، در محاصره گروه‌های تکفیری قرار دارد و تنها چندین سرباز سوری و محافظان زندان از آن در قبال حملات گسترده و شدید تکفیری‌ها محافظت می‌کنند.

مهمترین هدف گروه‌های مسلح تکفیری از تصرف این زندان آزاد کردن زندانیان این زندان است که اغلب آنها را زندانیان سابقه‌دار وابسته به القاعده تشکیل می‌دهند.

این فیلم دقایقی از دفاع سربازان این زندان از آن را به تصویر می‌کشد.