این اتحاد بر باد می رود

جنبش حماس و هیئت اعزامی از دولت فتح به غزه در طی گفتگوها و شرایطی که دولت مصر برای باز کردن مرز هوایی و زمینی برای غزه و فلسطین اشغالی شرایطی را در نظر گرفته بود که از جمله آن تعیین حکومتی واحد برای فلسطین می باشد و نیز شرایط و مفادی که قطر برای اتحاد این دو دولت(جنبش حماس و دولت محمود عباس) در نظر گرفته بود البته ناگفته نماند که خط مشی این دو دولت فرق شایانی دارد زیرا که دولت فتح نوعی سازگاری را با اسرائیل دارد که تا کنون جنبش حماس مخالفت شدیدی را نسبت به این سازش نشان داده است و از سویی دیگر این اتحاد منافعی را برای فلسطینیان به خصوص مردم غزه در بر دارد. و از سویی دیگر تهدید بزرگی برای اسرائیل محسوب می شود .