بحرین انتفاضه در راه است

بیداری اسلامی در بحرین و ظلم و جور آل خلیفه بر مردم انقلابی بحرین که فقط خواستار اصلاح در اداره کشور شده اند نه تنها جوابی نشنیدند بلکه آل خلیفه که اکنون مستعمره آل سعود است شروع به تیر اندازی به مردم و هتک حرمت به مساجد،اعراض مردم نموده است.