خدمتکار خانه وحشت پرده از جنایات پلیس انگلیس برداشت

خدمتکار مسافرخانه‌ای در جنوب لندن موسوم به خانه وحشت اسکاتلندیارد پرده از فجایع و سو‌ءاستفاده‌های جنسی ماموران انگلیسی (اسکاتلندیارد) و MI۵ برداشت.
باشگاه خبرنگاران جوان