سناتور فرانسوی حامی منافقین به تهران می‌آید

یک سناتور فرانسوی که در هیأت پارلمانی این کشور عازم تهران شده از حامیان بزرگ سرکرده گروهک تروریستی منافقین بوده و مقالات و سخنرانی‌های متعددی در حمایت از این گروه داشته است.
در هیأت اعزامی پارلمان فرانسه به ایران که قرار است امروز وارد کشورمان شوند یکی از سناتورهای حامی منافقین نیز حضور خواهد داشت.