تبعات مسابقه اشرافیت در کلام مقام معظم رهبری

بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون اشرافیت در حاکمان جامعه اسلامی به بهانه رفتار این روزهای دولت مردان 1000میلیاردی و برگزاری جشن پر زرق و برق همسران دولت مردان