دختران در آرایشگاه‌ مردانه

چند سالی است در کوچه و خیابان پسرهایی را می‌بینیم با شکل و شمایل عجیب و غریب؛ ‌پسرهایی که الگوی‌شان در آرایش موی سر، کریس رونالدو است. در طرف دیگر هم دختران جلوتر رفته‌اند و حالا کارشان به جایی رسیده که برای اصلاح موی سر خود به آرایشگاه‌های مردانه مراجعه می‌کنند!