مستند خیابان یک طرفه (اعتماد به آمریکا)

مستندی جالب درباره عـدم صدور ویزا برای ابـوطالبـی سـفیر جدید ایران در سازمان ملل توسط آمریکا کــــه در آن عدم حـسن نیت آمریکا در رابطه با ایران مورد بـررسی قرار گفته است.