خطای دیدی که فکرش را هم نمی کنید!

خطای دید امروزه به شکل یک علم درآمده و با استفاده از آن در بسیاری از مواقع در سرگرمی و حتی کاربردهای مهمتر ، انسان ها متحیر می شوند . برای مثال در سینما از این علم برای به اشتباه انداختن مخاطب و اجبار آن به برداشت کردن هدف مورد نظر سازنده ی فیلم ، از سکانس استفاده می شود . در این ویدیو یک خطای دید جالب برای شما تهیه شده است . شما دایره ی بزرگی را خواهید دید که در حال چرخش در یک دایره ی دیگر است . اما در واقع این حرکت ، از رفت و آمد تعدادی دایره کوچک روی خطوط مستقیم بوجود می آید .