صدای آمریکا گرای عملیات بعدی را به جیش‌العدل داد

شبکه صدای آمریکا که پیش از این گروهک تروریستی جیش العدل را در لیست فعالان حقوق بشریقرار داده بود، دوباره به خط دهی و هدایت این گروهک برای انجام عملیات تروریستی بر علیه مردم کشورمان اقدام نمود.
"سیامک دهقانپور" مجری برنامه «افق» در تلویزیون دولتی امریکا، به بهانه سفر رئیس جمهور کشورمان به استان سیستان و بلوچستان، میزگردی را با حضور "محمد حسین بُر" (فعال تجزیه طلب بلوچ) و "الکس وطنخواه" (تحلیلگر نظامی انستیتو خاورمیانه امریکا که پیش تر در همین برنامه جنایات گروه های تروریستی جندالله و جیش العدل را در راستای اهداف حقوق بشری خوانده بود) تشکیل داد.