هشدار حسن عباسی درباره اشرافی گری

181
26 آذر 1394

دارالمحاسبه ،در حکومت و جامعه دینی یک دفعه مطرح میشود که یک ماشین شش میلیاردی سوار می شود.یعنی چه این تشریفات؟

فیلمحسن عباسیسخنرانی حسن عباسیدکتر حسن عباسیسخنرانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x