نحوه ی ساخت مانیتور جادویی!

در ویدیوی قبلی شما را با این مانیتور جادویی آشنا کردیم . این مانیتور به گونه ای تغییر یافته است که دیدن صفحه نمایش آن تنها با استفاده از یک تلق خاص امکان پذیر است . در این ویدیو قرار است تا شما را با روش ساخت این مانیتور آشنا کنیم . برای تولید این مانیتور کافی است که پوشش روی مانیتور را از آن جدا کنید . برای این کار نیاز به وسیله ای مانند چاقو خواهید داشت . سپس می توانید تلق جدا شده را بر روی عینک نصب کنید و سپس تنها کسانی که دارای این عینک هستند می توانند تصویر مانیتور را مشاهده نمایند.