حُقه ی 4 دختر و 4 صندلی!

در این ویدیوی جالب 4 دختر سعی می کنند تا با یک حرکت دیدنی شما را شگفت زده کنند . این دخترها ابتدا چهار صندلی را مقابل یکدیگر و در کنار هم می چینند . سپس یک طرفه روی آنها می نشینند و هر کدام سر خود را بر روی پای دیگر قرار می دهند . بعد از آن دوست دیگرشان صندلی ها را از زیر پایتان آنها بیرون می کشد ، اما در کمال تعجب آنها روی زمین نمیافتاند . این اتفاق دلیل علمی نیز دارد و یکی از این دلایل اتکای آنها بر خلاف جهت ستونی نیروی جاذبه ی زمین است . شما را به دیدن این ویدیوی جالب دعوت می کنم .