اقتصاد تسلیم در برابر اقتصاد مقاومتی

174
26 آذر 1394

توضیحات استاد حسن عباسی درباره وجود دیدگاهی متفاوت از اقتصاد مقاومتی به نام «اقتصاد تسلیم» که قائل به کوتاه آمدن در برابر دشمن است... کاری از «بصیرت کلیپ»

فیلماستاد حسن عباسیسخنرانی استاد حسن عباسیسخنرانی جنجالی استاد حسن عباسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x