مناظره جنجالی رسایی و زیبا کلام

در ابتدای این مناظره حجه الاسلام رسايي گفت: مسئولان وزارت خارجه آقاي ابوطالبي را به دليل اينكه در تسخيرلانه جاسوسي دخالت داشته برای این سمت انتخاب نكردند و اگر حواسشان به اين موضوع بود شايد اين كار را نمي‌كردند. به نظر مي‌رسد اين اقدام وزارت خارجه تعمدي نبوده و شايد آنها فكر نمي‌كردند كه چنين موضوعي تبديل به مساله شود.
وي با بيان اينكه من فكر مي كنم يك خوش بيني در وزارت خارجه حاكم است، گفت:‌ در وزارت خارجه فكر مي‌كردند چون آقاي ابوطالبي پيش از اين براي سفر به آمريكا از اين كشور ويزا گرفته مساله‌اي در ارتباط با معرفي ايشان به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل پيش نمي آيد .