خادم الحرمین قرآن هم نمی تواند بخواند

پادشاه عربستان به عنوان شخصیت فرهنگی سال در عربستان انتخاب شد و این در حالی است که او حتی آیه ای از قرآن را حتی به صورت روان خوانی نمی تواند بخواند و با این حال به اذعان موسسه کتاب شیخ زاید او بدلیل زحمات انسانی و فرهنگی خود شایسته گرفتن جایزه شده است ولی واقعیت ها خلاف آن را ثابت می کند