روش ایجاد خطای دید با دایره های متصل

در ویدوی قبلی خطای دید جالبی توسط دایره های متصل به یکدیگر مشاهده کردید . این حلقه های متصل به طرزی رمز آلود هنگام حرکت به یکدیگر تکیه داده بودن و باعث میشدن توهمی ایجاد شود که این دایره ها در هنگام حرکت به یکدیگر تکیه می دهند که بسیار جالب بود . در این ویدیو قصد داریم تا شما را با روش انجام این کار آشنا سازیم . همانطور که در توضیحات ویدیوی قبلی گفته شد ، قرار بود تا در این ویدیو روش انجام این کار توضیح داده شود . این کار با چسباندان یک بخش از دو حلقه با زاویه ی 30 درجه به یکدیگر ممکن می شود .