کارنامه سیاه حقوق بشری عربستان

روزنامه "اسلام‌تایمز" در گزارش مفصلی تحت عنوان "عربستان، ناقض‌ترین کشور حقوق بشر در جهان" به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته بود "‏تجاوز به حقوق زنان، قلع و قمع و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی، عدم توجه به آزادی‌های اجتماعی و جلوگیری از آزادی بیان و قلم از موارد نقض حقوق بشر در این کشور به شمار می‌آید".

در بخشی از این گزارش آمده است: سروان دوم "عبدالمجید الاسمری"، رئیس زندان الدمام که به رفتار غیر انسانی با زندانیان مشهور بوده و از آنان کینه‌های شخصی دارد، پدر شوق الشمری را به همراه خود و به بهانه انتقال وی به بیمارستان، از سلولش خارج کرده و برای ثبت نشدن این جنایت در هیچ دوربینی، وی را به اتاق کنترل دوربین‌ها در زندان می‌برد.

رئیس زندان، در ابتدا و بدون هیچ درخواستی از الشمری، به همراه ماموران امنیتی به ضرب و شتم وی می‌پردازند به حدی که او تقریبا از هوش می‌رود.