بشارت باز سازی سوریه از زبان بشار اسد

بشار اسد در بازدید از شهر مععلولا که اخیرا توسط ارتش سوریه و حزب الله از تروریستها پاک سازی شد به دیدن کلیساها و اماکن مختلف شهر رفته و در دیدار با نیروهای مسلح و مردم بشارت آباد سازی دوباره شهر و سوریه و بیرون راندن تروریستها را از سوریه به مردم داد.