خطای دید شگفت انگیز ضد جاذبه ای!!

یکی از جالب ترین خطاهای دید موجود را در این ویدیو تماشا خواهید کرد . همانطور که از عنوان این ویدیو پیداست ، در این خطای دید چالشی میان درک شما از آنچه که خواهید دید و قانون جاذبه ایجاد می شود . در این آزمایش بسیار جالب شما خواهید دید که توپ های کوچکی بر روی مسیر هایی قرار می گیرند که به نظر رو به پایین طراحی شده اند ، اما در کمال ناباوری این توپ های کوچک به سمت بالا حرکت می کنند ! اما بعد از آن به شما نشان داده می شود که چه خطای دیدی موجب توهم بالا رفتن توپ ها ضد جاذبه ی زمین برای شما شده است .