برنامه بی بی سی برای آنانکه باور نمیکنند توافقنامه ژنو یعنی چه؟

129
26 آذر 1394

شنبه شب شبکه سلطنتی انگلیس در برنامه ای چند نفره سعی کرد کم کاری های غرب در تعهدات ارزی به ایران بر اساس توافقنامه ژنو را توجیه کند که در این امر ناموفق بود و بعد دیگری از ابعاد توافقنامه نیمه محرمانه زنو را برای آندسته از افرادی که هنوز به این توافقنامه خوشبین هستند رونمایی کرد.

فیلمبی بی سیتوافقنامه ژنوشبکه سلطنتی انگلیسانگلیس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x