اعتراف دکتر صالحی

توضیحات دکتر صالحی رییس سازمان اتمی جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت های هسته ای و نقد حجت الاسلام وامسلمین دکتر نبویان با توجه به بند های توافقنامه ژنو