اعتراف دکتر صالحی

141
26 آذر 1394

توضیحات دکتر صالحی رییس سازمان اتمی جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت های هسته ای و نقد حجت الاسلام وامسلمین دکتر نبویان با توجه به بند های توافقنامه ژنو

فیلمدکتر صالحیسازمان اتمیدکتر صالحیسازمان اتمیدکتر نبویاندکتر نبویانفعالیت های هسته ایفعالیت های هسته ای

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x