اعتراف دکتر صالحی

توضیحات دکتر صالحی رییس سازمان اتمی جمهوری اسلامی ایران در مورد فعالیت های هسته ای و نقد حجت الاسلام وامسلمین دکتر نبویان با توجه به بند های توافقنامه ژنو

فیلمدکتر صالحیسازمان اتمیدکتر صالحیسازمان اتمیدکتر نبویاندکتر نبویانفعالیت های هسته ایفعالیت های هسته ای

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x