تکفیری ها با همه چیز مشکل دارند

1,090
26 آذر 1394

تکفیری ها در شهرترکیت عراق میزان زیادی را از نفت در رود دجله خالی کردند و سپس آنجا را به آتش کشیدند تا آب را مسموم تا بتوانند با این کار خبیث میلیونها نفر از مردم عراق را مسموم کنند و در ادامه کار هزاران متر از زمین های زراعی و حیوانات را از بین بردند


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x