ارتش آزاد زیر رگبار هلیکوپتر ارتش سوریه قرار گرفت

207
26 آذر 1394

کاروانی از گروهک تروریستی موسوم به ارتش آزاد توسط هلی کوپتر ارتش سوریه پس از ردگیری مسیر حرکت آنها مورد هدف قرار گرفت و تمام افراد آن را به هلاکت رساند

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv

فیلمهلیکوپترارتشسوریهتروریستی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x