حرکات جادویی با آهنربا !

از کودکی و هنگامی که در دبستان برای اولین بار با آهنربا آشنا می شویم ، این وسیله برای ما جذاب و جالب است . وسیله ای که برخی قطب های آن یکدیگر را می ربایند و برخی دیگر همدیگر را دفع می کنند . آزمایشات گوناگونی را با آهن ربا انجام داده ایم برای مثال با آن قطب نما هم ساخته ایم . اما در این ویدیو شما با یک آزمایش جالب با آهن ربا آشنا خواهید شد . در این آزمایش قرار است دو آهن ربای نسبتا بزرگ از سوی قطب های مخالف روی هم قرار بگیرند و روی آنها یک صفحه ی شطرنج چیده شود . حرکات مختلف این آهن رباها دیدنی است .