شهر قانا یاد آور دردها و رنج ها

18 آوریل سال 1996 به دستور شیمون پرز صهیونیست ها مرتکب کشتاری دست جمعی در روستای قانا که جنوب لبنان واقع شده است می شوند که به وسیله بمباران هوایی به وسیله هواپیماهای جنگنده منجر به شهادت رسیدن 102 کودک و زن لبنانی شد.

این کشتار در یک عملیات گسترده نظامی توسط صهیونیست ها صورت گرفت که آن را عقده های خشم نامیدند و سازمان بین الملل صهیونیستها را مسئول انجام این جنایت بزرگ دانست اما آمریکا کشور همیشه حامی اسرائیل مخالفت شدید خود را با سازمان بین الملل اعلام داشته و مانع بازخواست اسرائیل شد