آخرین انتقام‌گیری آمریکا از ایران

شوک تسخیر سفارت آمریکا آنچنان برای این کشور سنگین بوده که پس از ۳۴ سال به دنبال انتقام‌گیری دیپلماتیک از ایران است. آمریکا به تازگی به «حمید ابوطالبی» سفیر و نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل ویزا نداده است.