مترسانیدمان از مرگ،ما پیغمبر مرگیم...

378
26 آذر 1394

مگر در جستجوی رینای تازه ای باشیم وگرنه صد دعا زیر دست یک نفرین نحواهد شد/مترسانیدمان از مرگ ما پیغمبر مرگیم/خدا با ما که دلتنگیم سرسنگین نحواهد شد/به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعبه ور در باد،یگو تا انتظار این است اسبی زین نخواهد شد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x