لحظه به شهادت رسیدن گزارشگر المنار در سوریه

333
26 آذر 1394

لحظه به شهادت رسیدن گزارشگر المنار در شهر معلولا سوریه به دست تکفیری ها

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x