فیلم منشر نشده از ورود تروریست ها از مرز ترکیه

249
26 آذر 1394

فیلم منشر نشده از ورود تروریست ها از مرز ترکیه در حالیکه اسلحه هایی را با خود حمل می کنند و به خاک سوریه وارد میشوند و این در حال است که مسئولان مرزبانی ترکیه حاضر بوده و به تماشای آنان ایستاده اند

این خود سندی بر همکاری صد در صد ترکیه با تروریستها و حمایت کامل از آنهاست

تهیه شده توسط واحد بین المللmostazafin.tv


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x