نقدی که هیچ وقت در صدا و سیما پخش نخواهد شد!!!

این ویدئو کلیپ به نقد گوشه ای از توافقنامه ژنو توسط استاد نبویان می پردازد که ایشان به جزئیات یک بند از گام نهایی اشاره می کند وبه تفصیل این بند راتوضیح می دهند . اين کليپ را ميتوانيد در 2 نسخه ببينيد و دانلود نماييد