4میلیارد و دویست میلیون دلار توافقنامه ژنو کجاست؟

آمریکایی ها پس از آنکه موفق شدند به بهانه تحریم ها ،سیاستمداران دولت یازدهم را پای میز مذاکره بکشانند و غنی سازی 20 درصد را از چنگ آنها بیرون بکشند حاضر نشدند تعهدات ارزی خود که بالغ بر 4میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در بانک های کشور های خارجی بلوکه شده را به ایران پس بدهند.صحبت های نقوی حسینی در مورد اقساط پرداخت نشده 5+1 به ایران در طی توافقنامه ژنو